ZWARTE OBSIDIAAN

Zwarte Obsidiaan zijn helende stenen, ze helpen bij rouw en verlies. 

Zwarte Obsidiaan heeft het vermogen om steun te geven in tijden van verdriet. 

Zwarte Obsidiaan helpt die mensen welke worstelen met een depressie. 

Zwarte obsidiaan absorbeert negatieve energie

Zwarte Obsidiaan heelt oude wonden en heft zelfbeperkingen op. 

Zwarte obsidiaan helpt bij het vergroten van analytische vaardigheden, precisie en helpt bij het ontwikkelen van een vergevingsgezinde houding. 

Zwarte Obsidiaan kan ook spontaniteit bevorderen.

Helpt bij vergeving